Akademie

KLAS

 

 Lees Meer

Sport

SPORT

 

 Lees Meer

Kultuur

kultuur

 

Lees Meer

GESKIEDENIS VAN DIE LAERSKOOL GRENS

Tot ongeveer 1910 het daar van Moedertaalonderrig vir die Afrikaanssprekende in Oos-Londen niks tereggekom nie.

In 1926 is die beginsel van ‘n aparte Afrikaansmedium laer- en hoërskool deur beide die Skoolraad en die Onderwysdepartement goedgekeur.

Op 18 Augustus 1932 is die Skakelkomitee van Afrikaanse Vereniginge, met mnr. Goddefroy as voorsitter, in Oos-Londen gestig en het hulle hul dadelik beywer vir ‘n Afrikaansmedium skool.  Op 16 November 1933 het die Skakelkomitee en die Skoolraad die SGO, dr. De Vos Malan, ontmoet.  Hierdie samesprekinge het daartoe gelei dat die Hoërskool Grens op 29 Januarie 1934 in die ou hospitaalgebou, huidige ouetehuis in Beaconsfieldweg, met mnr. Rabie as skoolhoof, begin is.

In 1938 het die Hoërskool ‘n primêre afdeling bygekry en in 1942 het hierdie primêre afdeling afgestig as die Afrikaanse Laerskool Grens met mnr. J.H. Kruger as eerste hoof.  Hierdie skool is gehuisves op die terrein van die huidige Grens Voorbereidingskool.

Vir die volgende ses jaar sou daar drie skole op die terrein van die huidige Grens Laer- en Voorbereidingskool wees:

          Grens Hoër           (langs Lambartweg)

          Grens Laer           (langs Recreationweg)

          Selborne Laer       (langs Oxfordstraat, tans ons rugbyveld)

In 1948, met die Laerskool Selborne se verskuiwing na Dawsonweg, het die Laerskool Grens hierdie ontruimde geboue langs Oxfordstraat betrek en daar gebly tot 1966 toe die nuwe en huidige skool betrek is.

Sedert 1958 is die Laerskool en die Voorbereidingskool geskei.