Akademie

KLAS

 

 Lees Meer

Sport

SPORT

 

 Lees Meer

Kultuur

kultuur

 

Lees Meer

BELEID T.O.V. SPORT DEELNAME

Elke leerder behoort aan ten minste een winter- en een somersport deel te neem.  Sport word as deel van die opvoedingsprogram beskou.  Dit moedig liggaamlike fiksheid, kameraadskap, samewerking, lojaliteit, onselfsugtigheid, vasberadenheid en leierskap aan.  Terselfdertyd kry die individu ook die geleentheid om sy of haar potensiaal te ontwikkel.  Ons ontmoedig die idee van wen ten alle koste.  Die genot en die spel bly egter die belangrikste.

 

Somersportsoorte      
Atletiek        
Krieket        
Swem        
Tennis    

    

Wintersportsoorte
Hokkie
Netbal
Rugby
Tennis

Judo (doen navraag i.v.m. onkoste)
Jukskei (doen navraag i.v.m. onkoste)