Akademie

algemeen

 

 Lees Meer

Sport & Kultuur

sport

 

 Lees Meer

Algemeen

kultuur

 

Lees Meer

Gereelde skoolbesoek:
Dit is 'n vereiste vir skoolsukses. Daar word verwag dat u 'n briefie sal saamstuur of skakel om te verduidelik waarom die leerder afwesig was. Die skoolhoof is nie by magte om die leerder verlof tot afwesigheid toe te staan nie.
 
Telefoonoproepe:
Die onderwyseresse sal slegs in dringende gevalle na die telefoon geroep word. GEEN SELFONE WORD TOEGELAAT NIE.
 
Eksamen:
Graad 1 tot Graad 3 leerders skryf nie eksamen nie, maar word regdeur die jaar geëvalueer.
 
Tuiswerk- of Boodskapboeke:
Gaan elke dag bogenoemde boeke deur en teken hulle. Raak betrokke by u kind se skoolwerk. Sodoende gee u kwaliteit tyd aan u kind.
 
Skooltasse:
'n Stewige en groot genoeg tas om 'n A4 grootte klaswerkboek in te kan sit. Tasse en veral sportsakke moet duidelik gemerk wees.
 
Ouerdae en rapporte:
'n Ouerdag word eenkeer per kwartaal gereël. U maak 'n afspraak met die onderwyseres en ontvang dan ook u kind se rapport. Die datum en program sal een week voor die ouerdag aan u bekend gemaak word.
 
Besoeke aan klaskamer tydens skoolure:
Die nodige verlof moet by die kantoor verkry word.
 
Skoolfonds:
Die bedrag word jaarliks aangepas en ouers sal betyds in kennis gestel word wat die bedrag is.
 
Baie belangrik:
Alle klere, truie, kouse en skoene moet met die kind se naam gemerk wees.
Gaan u kind se tas na vir briewe en kennisgewings.
Op die laaste dag van die kwartaal sluit die skool altyd om 10:30.