Uit die Hoof se Kantoor

MNR BRAND

 

Laerskool Grens streef na die opvoeding van die totale kind:  geestelik, intellektueel, emosioneel, sosiaal, fisies en kultureel.  ‘n Gesonde balans in die opvoeding van die kind verg ook die behoud van ‘n eie identiteit.  Hierdie eie identiteit word sonder twyfel deur ‘n inspirerende omgewing gevoed en versterk.

 

‘n Lank gekoesterde droom is uiteindelik besig om gestalte te kry:  Bouplanne vir ‘n nuwe Laerskool Grens by die Hoërskool Grens in Baysville, is reeds deur die Departement van Openbare Werke goedgekeur.  Bouwerk kan ‘n aanvang neem, sodra die aanstelling van ‘n kontrakteur afgehandel is.

 

Die konstante styging in getalle die afgelope drie jaar en pragprestasies deur ons leerders, toon dat die behoefte aan ‘n Afrikaansmedium Laerskool steeds ‘n noodsaaklikheid in Oos-Londen is.  Die top individuele akademiese prestasies, 100% matriekslaagsyfer, uitmuntende nasionale sport- en kultuurprestasies bevestig ook die leiding van ‘n toonaangewende Afrikaanse Hoërskool in ons gemeenskap.

 

Ouerbetrokkenheid word as een van die noodsaaklike boustene van Grens beskou.  Die energie en deernis waarmee ouers betrokke raak, versterk ons skool se Christelike beeld van omgee.

 

Ons vereenselwig ons graag met die bekende uitspraak van ‘n destydse advokaat en President van die Oranje Vrystaat, Sir Johannes Henricus (Jan) Brand:  “Alles zal recht komen als elkeen zijn plicht doet.”

 

Hierdie pligsbesef is ‘n gevestigde karaktereienskap van almal wat al die Grenspad bewandel het.  Grens heg dus met reg, groot waarde aan ons kreet:

 

“EENKEER ‘N GRENSIE, ALTYD ‘N GRENSIE!”

GRONDSLAG

INTERMEDIER

 

Alle Regte voorbehou.

 

Kopiereg © Afrikaanse Laerskool Grens...